Thép tấm cán nóng

Tiêu chuẩn sản xuất và nguồn hàng thép tấm cán nóng

Thép tấm cán nóng được sản xuất theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau để đảm bảo chất lượng và phù hợp với các ứng dụng cụ thể.

ASTM (American Society for Testing and Materials): Tiêu chuẩn ASTM A36, A572, A516, A588. Nguồn gốc xuất xứ Việt Nam, Hàn Quốc, Hoa Kỳ

JIS (Japanese Industrial Standards): Tiêu chuẩn JIS G3101 SS400, JIS G3106 SM490, JIS G3131 SPHC. Nguồn gốc xuất xứ Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

EN (European Norms): Tiêu chuẩn EN 10025, EN 10149, EN 10210. Nguồn gốc xuất xứ Việt Nam, liên minh châu Âu

GB (Chinese National Standards): Tiêu chuẩn GB/T 700, GB/T 1591, GB/T 3274. Nguồn gốc Trung Quốc

ISO (International Organization for Standardization): ISO 630-1, ISO 4950-2, ISO 9328-2.

Hotline: 0933.62.80.68