Kích cỡ các loại thép U+ cách phân loại thép hình u

Thép U là thép hình có hình dạng giống chữ U in hoa trong bảng chữ cái. Thép còn có tên gọi khác là thép hình chữ U, hay xà gồ U, xà gồ chữ U. Được phân loại như sau: U 50, U 65, U 75, U 80, U 100, U 120, U 125, U 140. Thuộc Tính Của Dòng Thép Chữ U. _ Tiêu Chuẩn: 1654_75 & Gost 380_94, Jit G3192_1990

Hotline: 0933.62.80.68
Danh mục: