Thép Tấm A36

Thép tấm A36 có nguồn gốc từ Hoa Kỳ và được phát triển bởi American Society for Testing and Materials (ASTM).

Thép tấm A36 được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A36/A36M, một tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu về thành phần hóa học và tính chất cơ học của loại thép này.

Hotline: 0933.62.80.68