Giá thép tấm Trung Quốc mới nhất của ngày hôm nay

Nguồn hàng thép tấm có xuất xứ từ Trung Quốc

Mác thép: SS400, A36, A572, AH36, Q345B, CT3, A572, SM490, Q235A, Q235B, S50C, C45.

Độ dày: 4.0ly x 1500mm, 5.0ly x 1500mm, 5.0ly x 2000mm, 6.0ly x 1500mm, 6.0ly x 2000mm, 8.0ly x 1500mm, 8.0ly x 2000mm, 10ly x 1500mm, 10ly x 2000mm, 12ly x 1500mm, 12ly x 2000mm, 14ly x 1500mm, 14ly x 2000mm, 15ly x 1500mm, 15ly x 2000mm ,16ly x 1500mm, 16ly x 2000mm, 18ly x 1500mm, 18ly x 2000mm, 40ly x 2000mm, 50ly x 2000mm, 60ly x 2000mm, 70ly x 2000mm, 80ly x 2000mm, 90ly x 2000mm, 100ly x 2000mm, 110ly x 2000mm.

Tiêu chuẩn: ASTM 123 ,A 143 ,A153 ….

Hotline: 0933.62.80.68